Profil zadavatele: Základní škola Čáslav, Sadová 1756, okres Kutná Hora

  • Název: Základní škola Čáslav, Sadová 1756, okres Kutná Hora
  • IČO: 71176683
  • Adresa:
    Sadová 1756
    286 01 Čáslav
  • Adresa profilu zadavatele: https://zakazky.rpa.cz/profile_display_1830.html

Úvodní informace o systému
Filtr podle stavu zadávacího řízení:
Filtr podle stavu archivu:
Filtr dle druhu VZ:
Filtr dle místa plnění:
Název
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení * Lhůta pro nabídky / žádosti
ZŠ Čáslav, Sadová – Zlepšení kvality a dostupnosti vzdělávání – učebny 222 + 223
nadlimitní Vyhodnoceno 24.11.2023 01.03.2024 10:00
* Počátek běhu lhůt pro VZ zahájené před 1.10.2016