Profil zadavatele: 1. Základní škola Holešov

  • Název: 1. Základní škola Holešov
  • IČO: 70879389
  • Adresa:
    Smetanovy sady 630/8
    769 01 Holešov
  • Adresa profilu zadavatele: https://zakazky.rpa.cz/profile_display_1882.html

Úvodní informace o systému
Filtr podle stavu zadávacího řízení:
Filtr podle stavu archivu:
Filtr dle druhu VZ:
Filtr dle místa plnění:
žádné záznamy k zobrazení