Profil zadavatele: Regionální poradenská agentura s.r.o.

  • Název: Regionální poradenská agentura s.r.o.
  • IČO: 26298163
  • Adresa:
    Starobrněnská 20
    602 00 Brno
  • Adresa profilu zadavatele: https://zakazky.rpa.cz/profile_display_2.html
  • ID profilu zadavatele ve VVZ: 403231

Úvodní informace o systému
Filtr podle stavu zadávacího řízení:
Filtr podle stavu archivu:
Filtr dle druhu VZ:
Filtr dle místa plnění:
Název
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení * Lhůta pro nabídky / žádosti
S ICT ve výuce to umíme_Zajištění školení
podlimitní Zadáno 25.03.2015 17.04.2015 09:30
S ICT ve výuce to umíme_Dodávka ICT
nadlimitní Zadáno 29.11.2014 20.01.2015 10:00
* Počátek běhu lhůt pro VZ zahájené před 1.10.2016