Profil zadavatele: Regionální poradenské a vzdělávací centrum Akademie J.A.Komenského o.s.

  • Název: Regionální poradenské a vzdělávací centrum Akademie J.A.Komenského o.s.
  • IČO: 26656299
  • Adresa:
  • Adresa profilu zadavatele: https://zakazky.rpa.cz/profile_display_249.html
  • ID profilu zadavatele ve VVZ: 506417

Úvodní informace o systému
Filtr podle stavu zadávacího řízení:
Filtr podle stavu archivu:
Filtr dle druhu VZ:
Filtr dle místa plnění:
Název
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení * Lhůta pro nabídky / žádosti
Dodávka sportovního vybavení II
VZ malého rozsahu Zadáno 24.11.2014 15.12.2014 10:00
* Počátek běhu lhůt pro VZ zahájené před 1.10.2016