Profil zadavatele: 2K Energy s.r.o.

  • Název: 2K Energy s.r.o.
  • IČO: 24270776
  • Adresa:
  • Adresa profilu zadavatele: https://zakazky.rpa.cz/profile_display_251.html
  • ID profilu zadavatele ve VVZ: 507555

Úvodní informace o systému
Filtr podle stavu zadávacího řízení:
Filtr podle stavu archivu:
Filtr dle druhu VZ:
Filtr dle místa plnění:
Název
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení * Lhůta pro nabídky / žádosti
Strojní vybavení na výrobu dřevěných pelet - 2K Energy, s.r.o.
nadlimitní Zadáno 09.03.2015 05.05.2015 10:00
* Počátek běhu lhůt pro VZ zahájené před 1.10.2016