Profil zadavatele: ATRIMA spol. s r.o.

  • Název: ATRIMA spol. s r.o.
  • IČO: 26968096
  • Adresa:
  • Adresa profilu zadavatele: https://zakazky.rpa.cz/profile_display_292.html
  • ID profilu zadavatele ve VVZ: 524758

Úvodní informace o systému
Filtr podle stavu zadávacího řízení:
Filtr podle stavu archivu:
Filtr dle druhu VZ:
Filtr dle místa plnění:
Název
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení * Lhůta pro nabídky / žádosti
Modernizace kapacit vývojového centra společnosti ATRIMA spol. s r.o.
VZ malého rozsahu Vyhodnoceno 15.08.2017 31.08.2017 10:00
Inovace paletizačních zařízení ve společnosti ATRIMA spol. s r.o. - dodávka informačního systému
VZ malého rozsahu Vyhodnoceno 23.10.2015 13.11.2015 10:00
* Počátek běhu lhůt pro VZ zahájené před 1.10.2016