Profil zadavatele: Roman Uličný

  • Název: Roman Uličný
  • IČO: 46289402
  • Adresa:
  • Adresa profilu zadavatele: https://zakazky.rpa.cz/profile_display_305.html
  • ID profilu zadavatele ve VVZ: 630407

Úvodní informace o systému
Filtr podle stavu zadávacího řízení:
Filtr podle stavu archivu:
Filtr dle druhu VZ:
Filtr dle místa plnění:
Název
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení * Lhůta pro nabídky / žádosti
Rozvoj výroby ve společnosti Kovo - Uličný – dodávka CNC vertikální obrážečky
VZ malého rozsahu Vyhodnoceno 21.01.2016 11.02.2016 10:00
* Počátek běhu lhůt pro VZ zahájené před 1.10.2016