Profil zadavatele: Římskokatolická farnost Vyškov

  • Název: Římskokatolická farnost Vyškov
  • IČO: 48838411
  • Adresa:
  • Adresa profilu zadavatele: https://zakazky.rpa.cz/profile_display_372.html
  • ID profilu zadavatele ve VVZ: 640143

Úvodní informace o systému
Filtr podle stavu zadávacího řízení:
Filtr podle stavu archivu:
Filtr dle druhu VZ:
Filtr dle místa plnění:
Název
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení * Lhůta pro nabídky / žádosti
Komunitní centrum Bohumíra Bunži
podlimitní Vyhodnoceno 23.02.2018 19.03.2018 13:00
Projektová dokumentace pro Dům sv. Viktorie
VZ malého rozsahu Zadáno 31.03.2016 11.04.2016 10:00
* Počátek běhu lhůt pro VZ zahájené před 1.10.2016