Profil zadavatele: Jaromír Rajchman

  • Název: Jaromír Rajchman
  • IČO: 41515391
  • Adresa:
  • Adresa profilu zadavatele: https://zakazky.rpa.cz/profile_display_404.html
  • ID profilu zadavatele ve VVZ: Z2016-002351

Úvodní informace o systému
Filtr podle stavu zadávacího řízení:
Filtr podle stavu archivu:
Filtr dle druhu VZ:
Filtr dle místa plnění:
Název
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení * Lhůta pro nabídky / žádosti
Pořízení technologického vybavení společností TONSTUDIO Jaromír Rajchman
VZ malého rozsahu Vyhodnoceno 01.11.2016 22.11.2016 10:00
* Počátek běhu lhůt pro VZ zahájené před 1.10.2016