Profil zadavatele: Arcibiskupské lesy a statky Olomouc s.r.o.

  • Název: Arcibiskupské lesy a statky Olomouc s.r.o.
  • IČO: 01559109
  • Adresa:
  • Adresa profilu zadavatele: https://zakazky.rpa.cz/profile_display_408.html
  • ID profilu zadavatele ve VVZ: Z2016-005583

Úvodní informace o systému
Filtr podle stavu zadávacího řízení:
Filtr podle stavu archivu:
Filtr dle druhu VZ:
Filtr dle místa plnění:
Název
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení * Lhůta pro nabídky / žádosti
FVE pila Vápenná – II.
VZ malého rozsahu Vyhodnoceno 01.02.2023 13.03.2023 10:00
Lesní cesta Za Komínky
podlimitní Vyhodnoceno 06.12.2016 03.01.2017 10:00
* Počátek běhu lhůt pro VZ zahájené před 1.10.2016