Profil zadavatele: MHI servis s.r.o.

  • Název: MHI servis s.r.o.
  • IČO: 27744175
  • Adresa:
  • Adresa profilu zadavatele: https://zakazky.rpa.cz/profile_display_436.html
  • ID profilu zadavatele ve VVZ: Z2017-005105

Úvodní informace o systému
Filtr podle stavu zadávacího řízení:
Filtr podle stavu archivu:
Filtr dle druhu VZ:
Filtr dle místa plnění:
Název
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení * Lhůta pro nabídky / žádosti
Modernizace strojního vybavení společnosti MHI servis s.r.o.
VZ malého rozsahu Vyhodnoceno 06.04.2017 27.04.2017 10:00
* Počátek běhu lhůt pro VZ zahájené před 1.10.2016