Profil zadavatele: AKCIOVÝ PIVOVAR DALEŠICE, a.s.

  • Název: AKCIOVÝ PIVOVAR DALEŠICE, a.s.
  • IČO: 26236800
  • Adresa:
  • Adresa profilu zadavatele: https://zakazky.rpa.cz/profile_display_442.html
  • ID profilu zadavatele ve VVZ: Z2017-008577

Úvodní informace o systému
Filtr podle stavu zadávacího řízení:
Filtr podle stavu archivu:
Filtr dle druhu VZ:
Filtr dle místa plnění:
Název
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení * Lhůta pro nabídky / žádosti
Technologické vybavení společnosti AKCIOVÝ PIVOVAR DALEŠICE, a.s. – dodávka souboru regálových a skladových systémů a jednotky tlakového vzduchu pro pivovarskou technologii
VZ malého rozsahu Vyhodnoceno 04.08.2017 21.08.2017 10:00
Technologické vybavení společnosti AKCIOVÝ PIVOVAR DALEŠICE, a.s.
VZ malého rozsahu Vyhodnoceno 26.04.2017 17.05.2017 10:00
* Počátek běhu lhůt pro VZ zahájené před 1.10.2016