Profil zadavatele: ALUPRESSING - slévárna, s.r.o.

  • Název: ALUPRESSING - slévárna, s.r.o.
  • IČO: 29181046
  • Adresa:
    Pražská 1602/7
    67801 Blansko
  • Adresa profilu zadavatele: https://zakazky.rpa.cz/profile_display_455.html
  • ID profilu zadavatele ve VVZ: Z2017-010661

Úvodní informace o systému
Filtr podle stavu zadávacího řízení:
Filtr podle stavu archivu:
Filtr dle druhu VZ:
Filtr dle místa plnění:
Název
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení * Lhůta pro nabídky / žádosti
Uvedení inovací do praxe ve společnosti ALUPRESSING - slévárna, s.r.o.
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 28.02.2024 18.03.2024 10:00
Rozvoj automatizace a digitalizace v podniku ALUPRESSING – slévárna, s.r.o. – kompletní licí pracoviště
VZ malého rozsahu Vyhodnoceno 15.04.2021 17.05.2021 10:00
Rekonstrukce výrobní haly společnosti ALUPRESSING - slévárna, s.r.o.
VZ malého rozsahu Vyhodnoceno 27.04.2017 20.07.2017 10:00
* Počátek běhu lhůt pro VZ zahájené před 1.10.2016