Profil zadavatele: SLÁDEK GROUP, a.s.

  • Název: SLÁDEK GROUP, a.s.
  • IČO: 46356886
  • Adresa:
  • Adresa profilu zadavatele: https://zakazky.rpa.cz/profile_display_527.html
  • ID profilu zadavatele ve VVZ: Z2017-025140

Úvodní informace o systému
Filtr podle stavu zadávacího řízení:
Filtr podle stavu archivu:
Filtr dle druhu VZ:
Filtr dle místa plnění:
Název
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení * Lhůta pro nabídky / žádosti
Energetické úspory v objektu společnosti SLÁDEK GROUP, a.s.
VZ malého rozsahu Vyhodnoceno 09.10.2017 01.12.2017 10:00
* Počátek běhu lhůt pro VZ zahájené před 1.10.2016