Profil zadavatele: Základní škola Třebíč, Horka-Domky, Václavské nám. 44/12

  • Název: Základní škola Třebíč, Horka-Domky, Václavské nám. 44/12
  • IČO: 60418575
  • Adresa:
    Václavské náměstí 44/12, 674 01 Třebíč
  • Adresa profilu zadavatele: https://zakazky.rpa.cz/profile_display_630.html
  • ID profilu zadavatele ve VVZ: Z2018-011469

Úvodní informace o systému
Filtr podle stavu zadávacího řízení:
Filtr podle stavu archivu:
Filtr dle druhu VZ:
Filtr dle místa plnění:
Název
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení * Lhůta pro nabídky / žádosti
Venkovní úpravy areálu Základní školy Třebíč, Horka-Domky – vybudování altánu
VZ malého rozsahu Hodnocení 20.11.2018 05.12.2018 12:00
Vybudování multifunkční učebny a zajištění vnitřní konektivity Základní školy Třebíč, Horka-Domky – dodávka LAN a WIFI
podlimitní Zadáno 27.04.2018 23.05.2018 10:30
Vybudování multifunkční učebny a zajištění vnitřní konektivity Základní školy Třebíč, Horka-Domky – dodávka vybavení
podlimitní Hodnocení 27.04.2018 29.05.2018 13:00
* Počátek běhu lhůt pro VZ zahájené před 1.10.2016