Profil zadavatele: Základní škola, Praha 9 – Horní Počernice, Ratibořická 1700

  • Název: Základní škola, Praha 9 – Horní Počernice, Ratibořická 1700
  • IČO: 63830825
  • Adresa:
    Ratibořická 1700/28, 193 00 Praha – Horní Počernice
  • Adresa profilu zadavatele: https://zakazky.rpa.cz/profile_display_633.html

Úvodní informace o systému
Filtr podle stavu zadávacího řízení:
Filtr podle stavu archivu:
Filtr dle druhu VZ:
Filtr dle místa plnění:
Název
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení * Lhůta pro nabídky / žádosti
Dodávka vybavení odborné učebny pro polytechnickou výchovu (robotiku) a související drobné stavební práce
VZ malého rozsahu Zadáno 20.08.2019 04.09.2019 12:00
Rozvoj polytechnických činností v ZŠ, Praha 9 – Horní Počernice, Ratibořická 1700 –stavební práce
VZ malého rozsahu Zadáno 19.04.2018 09.05.2018 10:00
* Počátek běhu lhůt pro VZ zahájené před 1.10.2016