Profil zadavatele: BMT Medical Technology s.r.o.

  • Název: BMT Medical Technology s.r.o.
  • IČO: 46346996
  • Adresa:
    Cejl 157/50
    60200 Brno
  • Adresa profilu zadavatele: https://zakazky.rpa.cz/profile_display_649.html
  • ID profilu zadavatele ve VVZ: Z2018-017007

Úvodní informace o systému
Filtr podle stavu zadávacího řízení:
Filtr podle stavu archivu:
Filtr dle druhu VZ:
Filtr dle místa plnění:
Název
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení * Lhůta pro nabídky / žádosti
Snížení energetické náročnosti budovy BMT Medical Technology s.r.o. – Budova IV
VZ malého rozsahu Vyhodnoceno 31.05.2018 09.07.2018 10:00
* Počátek běhu lhůt pro VZ zahájené před 1.10.2016