Profil zadavatele: Základní škola Brno, Svážná 9, příspěvková organizace

  • Název: Základní škola Brno, Svážná 9, příspěvková organizace
  • IČO: 48511927
  • Adresa:
    Svážná 9, 634 00 Brno
  • Adresa profilu zadavatele: https://zakazky.rpa.cz/profile_display_652.html

Úvodní informace o systému
Filtr podle stavu zadávacího řízení:
Filtr podle stavu archivu:
Filtr dle druhu VZ:
Filtr dle místa plnění:
Název
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení * Lhůta pro nabídky / žádosti
Vybudování odborných učeben na ZŠ Svážná 9 - vybavení jazykové učebny
podlimitní Hodnocení 07.06.2018 27.06.2018 10:00
Vybudování odborných učeben na ZŠ Svážná 9 - vybavení přírodovědné učebny
podlimitní Hodnocení 07.06.2018 27.06.2018 10:30
* Počátek běhu lhůt pro VZ zahájené před 1.10.2016