Profil zadavatele: Základní škola Mohelno, okres Třebíč

  • Název: Základní škola Mohelno, okres Třebíč
  • IČO: 65766997
  • Adresa:
    Mohelno 232
    675 75 Mohelno
  • Adresa profilu zadavatele: https://zakazky.rpa.cz/profile_display_747.html

Úvodní informace o systému
Filtr podle stavu zadávacího řízení:
Filtr podle stavu archivu:
Filtr dle druhu VZ:
Filtr dle místa plnění:
Název
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení * Lhůta pro nabídky / žádosti
Modernizací k efektivnější výuce – stavební práce II.
VZ malého rozsahu Hodnocení 29.05.2019 13.06.2019 10:00
Modernizací k efektivnější výuce - dodávka vybavení učeben
podlimitní Vyhodnoceno 16.05.2019 07.06.2019 09:30
* Počátek běhu lhůt pro VZ zahájené před 1.10.2016