Profil zadavatele: Zemědělské družstvo Okrouhlička

  • Název: Zemědělské družstvo Okrouhlička
  • IČO: 00122726
  • Adresa:
  • Adresa profilu zadavatele: https://zakazky.rpa.cz/profile_display_770.html

Úvodní informace o systému
Filtr podle stavu zadávacího řízení:
Filtr podle stavu archivu:
Filtr dle druhu VZ:
Filtr dle místa plnění:
Název
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení * Lhůta pro nabídky / žádosti
Výměna strojního vybavení ve společnosti Zemědělské družstvo Okrouhlička
VZ malého rozsahu Vyhodnoceno 07.03.2019 29.03.2019 10:00
* Počátek běhu lhůt pro VZ zahájené před 1.10.2016