Profil zadavatele: Michalec Vladimír

  • Název: Michalec Vladimír
  • IČO: 12676438
  • Adresa:
    Sadová 278/23
    783 36 Křelov-Břuchotín
  • Adresa profilu zadavatele: https://zakazky.rpa.cz/profile_display_786.html

Úvodní informace o systému
Filtr podle stavu zadávacího řízení:
Filtr podle stavu archivu:
Filtr dle druhu VZ:
Filtr dle místa plnění:
Název
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení * Lhůta pro nabídky / žádosti
Výměna strojního vybavení společnosti Vladimír Michalec - cihelna Jezernice
VZ malého rozsahu Vyhodnoceno 29.04.2019 28.06.2019 10:00
Výměna strojního vybavení společnosti Vladimír Michalec – lom Výkleky
VZ malého rozsahu Vyhodnoceno 29.04.2019 28.06.2019 10:00
* Počátek běhu lhůt pro VZ zahájené před 1.10.2016