Profil zadavatele: ČSAD POLKOST, spol. s r.o.

  • Název: ČSAD POLKOST, spol. s r.o.
  • IČO: 46351973
  • Adresa:
  • Adresa profilu zadavatele: https://zakazky.rpa.cz/profile_display_82.html
  • ID profilu zadavatele ve VVZ: 361540

Úvodní informace o systému
Filtr podle stavu zadávacího řízení:
Filtr podle stavu archivu:
Filtr dle druhu VZ:
Filtr dle místa plnění:
Název
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení * Lhůta pro nabídky / žádosti
ČSAD POLKOST spol. s r.o. – modernizace vozového parku
nadlimitní Zadáno 31.07.2013 26.09.2013 12:00
* Počátek běhu lhůt pro VZ zahájené před 1.10.2016