Profil zadavatele: MAČE MODEL s.r.o.

  • Název: MAČE MODEL s.r.o.
  • IČO: 05956510
  • Adresa:
    Lesní 1010
    67167 Hrušovany nad Jevišovkou
  • Adresa profilu zadavatele: https://zakazky.rpa.cz/profile_display_842.html
  • ID profilu zadavatele ve VVZ: Z2019-021441

Úvodní informace o systému
Filtr podle stavu zadávacího řízení:
Filtr podle stavu archivu:
Filtr dle druhu VZ:
Filtr dle místa plnění:
Název
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení * Lhůta pro nabídky / žádosti
Vývoj pětiosého CNC stroje - dodávka vybavení stroje řídicím systémem
VZ malého rozsahu Vyhodnoceno 09.07.2019 26.07.2019 10:00
* Počátek běhu lhůt pro VZ zahájené před 1.10.2016