Profil zadavatele: Důstojné bydlení, z.s.

  • Název: Důstojné bydlení, z.s.
  • IČO: 06684254
  • Adresa:
    Modlany 82
    417 13 Modlany
  • Adresa profilu zadavatele: https://zakazky.rpa.cz/profile_display_888.html
  • ID profilu zadavatele ve VVZ: Z2019-036981

Úvodní informace o systému
Filtr podle stavu zadávacího řízení:
Filtr podle stavu archivu:
Filtr dle druhu VZ:
Filtr dle místa plnění:
Název
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení * Lhůta pro nabídky / žádosti
Důstojné bydlení z. s. – Sociální byty II
podlimitní Zadáno 28.02.2020 19.03.2020 10:00
* Počátek běhu lhůt pro VZ zahájené před 1.10.2016