Profil zadavatele: Základní škola Fryčovická

  • Název: Základní škola Fryčovická
  • IČO: 63832151
  • Adresa:
    Fryčovická 462
    19900 Praha
  • Adresa profilu zadavatele: https://zakazky.rpa.cz/profile_display_892.html
  • ID profilu zadavatele ve VVZ: Z2019-030725

Úvodní informace o systému
Filtr podle stavu zadávacího řízení:
Filtr podle stavu archivu:
Filtr dle druhu VZ:
Filtr dle místa plnění:
Název
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení * Lhůta pro nabídky / žádosti
Nákup 50 ks tabletů včetně ochranného obalu a nabíjecí stanice
VZ malého rozsahu Hodnocení 15.01.2020 07.02.2020 14:00
Dodávka pomůcek pro modernizaci učebny přírodních věd a polytechnické učebny
VZ malého rozsahu Zadáno 05.11.2019 19.11.2019 10:00
Dodávka AV techniky, IT vybavení, nábytku a pomůcek pro modernizaci učebny přírodních věd a polytechnické učebny
VZ malého rozsahu Zadáno 25.09.2019 09.10.2019 11:00
* Počátek běhu lhůt pro VZ zahájené před 1.10.2016