Profil zadavatele: Aktia, spol. s r.o.

  • Název: Aktia, spol. s r.o.
  • IČO: 25157256
  • Adresa:
    Myslotínská 2168
    39301 Pelhřimov
  • Adresa profilu zadavatele: https://zakazky.rpa.cz/profile_display_893.html
  • ID profilu zadavatele ve VVZ: Z2019-030729

Úvodní informace o systému
Filtr podle stavu zadávacího řízení:
Filtr podle stavu archivu:
Filtr dle druhu VZ:
Filtr dle místa plnění:
Název
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení * Lhůta pro nabídky / žádosti
Výměna strojního vybavení společnosti Aktia, spol. s.r.o.
VZ malého rozsahu Vyhodnoceno 05.09.2019 23.09.2019 10:00
* Počátek běhu lhůt pro VZ zahájené před 1.10.2016