Profil zadavatele: ZÁMEČNICTVÍ OŘECHOV s.r.o.

  • Název: ZÁMEČNICTVÍ OŘECHOV s.r.o.
  • IČO: 03491439
  • Adresa:
    Divadelní 396/4
    66444 Ořechov
  • Adresa profilu zadavatele: https://zakazky.rpa.cz/profile_display_903.html
  • ID profilu zadavatele ve VVZ: Z2019-033376

Úvodní informace o systému
Filtr podle stavu zadávacího řízení:
Filtr podle stavu archivu:
Filtr dle druhu VZ:
Filtr dle místa plnění:
Název
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení * Lhůta pro nabídky / žádosti
Pořízení výrobních technologií ve společnosti ZÁMEČNICTVÍ OŘECHOV s.r.o.
VZ malého rozsahu Vyhodnoceno 26.09.2019 14.10.2019 11:00
* Počátek běhu lhůt pro VZ zahájené před 1.10.2016