Profil zadavatele: Izolex Moravia, spol. s r.o.

  • Název: Izolex Moravia, spol. s r.o.
  • IČO: 26300109
  • Adresa:
    Čejč 61
    69614 Čejč
  • Adresa profilu zadavatele: https://zakazky.rpa.cz/profile_display_904.html
  • ID profilu zadavatele ve VVZ: Z2019-033377

Úvodní informace o systému
Filtr podle stavu zadávacího řízení:
Filtr podle stavu archivu:
Filtr dle druhu VZ:
Filtr dle místa plnění:
Název
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení * Lhůta pro nabídky / žádosti
Výměna strojního vybavení společnosti Izolex Moravia, s.r.o.
VZ malého rozsahu Vyhodnoceno 15.10.2019 31.10.2019 10:00
* Počátek běhu lhůt pro VZ zahájené před 1.10.2016