Profil zadavatele: BAGROS s.r.o.

  • Název: BAGROS s.r.o.
  • IČO: 26740397
  • Adresa:
    Buchovcova 1668/4
    130 00 Praha 3 - Žižkov
  • Adresa profilu zadavatele: https://zakazky.rpa.cz/profile_display_907.html

Úvodní informace o systému
Filtr podle stavu zadávacího řízení:
Filtr podle stavu archivu:
Filtr dle druhu VZ:
Filtr dle místa plnění:
Název
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení * Lhůta pro nabídky / žádosti
Zpracování druhotných surovin ve společnosti BAGROS s.r.o. – kolové rypadlo s drtící lopatou
VZ malého rozsahu Vyhodnoceno 01.02.2022 04.03.2022 10:00
Zpracování druhotných surovin ve společnosti BAGROS s.r.o.
VZ malého rozsahu Vyhodnoceno 12.10.2021 15.11.2021 10:00
Výměna strojního vybavení společnosti BAGROS s.r.o.
VZ malého rozsahu Vyhodnoceno 25.10.2019 20.11.2019 10:00
* Počátek běhu lhůt pro VZ zahájené před 1.10.2016