Profil zadavatele: Didis s.r.o.

  • Název: Didis s.r.o.
  • IČO: 05447992
  • Adresa:
    Otická 334/36
    746 01 Opava
  • Adresa profilu zadavatele: https://zakazky.rpa.cz/profile_display_911.html

Úvodní informace o systému
Filtr podle stavu zadávacího řízení:
Filtr podle stavu archivu:
Filtr dle druhu VZ:
Filtr dle místa plnění:
Název
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení * Lhůta pro nabídky / žádosti
Pořízení technologií do začínajícího podniku Didis s.r.o.
VZ malého rozsahu Vyhodnoceno 19.02.2020 06.03.2020 10:00
* Počátek běhu lhůt pro VZ zahájené před 1.10.2016