Profil zadavatele: Clever Company s.r.o.

  • Název: Clever Company s.r.o.
  • IČO: 04054083
  • Adresa:
    Hlaváčkovo nám. 217/1
    796 01 Prostějov
  • Adresa profilu zadavatele: https://zakazky.rpa.cz/profile_display_918.html
  • ID profilu zadavatele ve VVZ: Z2019-035411

Úvodní informace o systému
Filtr podle stavu zadávacího řízení:
Filtr podle stavu archivu:
Filtr dle druhu VZ:
Filtr dle místa plnění:
Název
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení * Lhůta pro nabídky / žádosti
„Pořízení technologie do začínajícího podniku Clever Company s.r.o.“
VZ malého rozsahu Vyhodnoceno 11.10.2019 29.10.2019 10:00
* Počátek běhu lhůt pro VZ zahájené před 1.10.2016