Profil zadavatele: Hnízdil a spol.

  • Název: Hnízdil a spol.
  • IČO: 46354085
  • Adresa:
    Mšec 166
    27064 Mšec
  • Adresa profilu zadavatele: https://zakazky.rpa.cz/profile_display_924.html
  • ID profilu zadavatele ve VVZ: Z2019-037347

Úvodní informace o systému
Filtr podle stavu zadávacího řízení:
Filtr podle stavu archivu:
Filtr dle druhu VZ:
Filtr dle místa plnění:
Název
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení * Lhůta pro nabídky / žádosti
Výměna strojního vybavení společnosti Hnízdil a spol. – kolové rypadlo
VZ malého rozsahu Vyhodnoceno 23.10.2019 08.11.2019 10:00
* Počátek běhu lhůt pro VZ zahájené před 1.10.2016