Profil zadavatele: 2D&S spol. s r.o.

  • Název: 2D&S spol. s r.o.
  • IČO: 44013884
  • Adresa:
    Vránova 1158/167
    62100 Brno
  • Adresa profilu zadavatele: https://zakazky.rpa.cz/profile_display_931.html
  • ID profilu zadavatele ve VVZ: Z2019-037973

Úvodní informace o systému
Filtr podle stavu zadávacího řízení:
Filtr podle stavu archivu:
Filtr dle druhu VZ:
Filtr dle místa plnění:
Název
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení * Lhůta pro nabídky / žádosti
Úspora energií ve společnosti 2D&S spol. s r.o. – vstřikovací lis
VZ malého rozsahu Hodnocení 04.04.2024 22.04.2024 10:00
Úspory energií ve společnosti 2 D $ S spol. s r.o. – chladící přístroj
VZ malého rozsahu Vyhodnoceno 01.09.2022 19.09.2022 10:00
Úspory energií ve společnosti 2 D $ S spol. s r.o.
VZ malého rozsahu Vyhodnoceno 19.07.2022 04.08.2022 10:00
Výměna strojního vybavení ve společnosti 2 D $ S spol. s r.o.
VZ malého rozsahu Vyhodnoceno 06.11.2019 22.11.2019 10:00
* Počátek běhu lhůt pro VZ zahájené před 1.10.2016