Profil zadavatele: RM facility s.r.o.

  • Název: RM facility s.r.o.
  • IČO: 24708691
  • Adresa:
    Bořivojova 878/35
    13000 Praha 3 - Žižkov
  • Adresa profilu zadavatele: https://zakazky.rpa.cz/profile_display_943.html
  • ID profilu zadavatele ve VVZ: Z2019-039335

Úvodní informace o systému
Filtr podle stavu zadávacího řízení:
Filtr podle stavu archivu:
Filtr dle druhu VZ:
Filtr dle místa plnění:
Název
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení * Lhůta pro nabídky / žádosti
Revitalizace skladovací haly RM Facility s.r.o.
VZ malého rozsahu Vyhodnoceno 05.11.2019 02.12.2019 10:00
* Počátek běhu lhůt pro VZ zahájené před 1.10.2016