Profil zadavatele: ZITO BRAVE s.r.o.

  • Název: ZITO BRAVE s.r.o.
  • IČO: 06685960
  • Adresa:
    Ouběnice 21
    26301 Ouběnice
  • Adresa profilu zadavatele: https://zakazky.rpa.cz/profile_display_944.html
  • ID profilu zadavatele ve VVZ: Z2019-039596

Úvodní informace o systému
Filtr podle stavu zadávacího řízení:
Filtr podle stavu archivu:
Filtr dle druhu VZ:
Filtr dle místa plnění:
Název
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení * Lhůta pro nabídky / žádosti
Pořízení technologií do začínajícího podniku ZITO BRAVE s.r.o.
VZ malého rozsahu Vyhodnoceno 29.11.2019 17.12.2019 10:00
* Počátek běhu lhůt pro VZ zahájené před 1.10.2016