Profil zadavatele: SMO a.s.

  • Název: SMO a.s.
  • IČO: 42339839
  • Adresa:
    Zlínská 172
    76502 Otrokovice
  • Adresa profilu zadavatele: https://zakazky.rpa.cz/profile_display_959.html
  • ID profilu zadavatele ve VVZ: Z2019-042015

Úvodní informace o systému
Filtr podle stavu zadávacího řízení:
Filtr podle stavu archivu:
Filtr dle druhu VZ:
Filtr dle místa plnění:
Název
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení * Lhůta pro nabídky / žádosti
Výměna strojního vybavení společnosti SMO a.s.
VZ malého rozsahu Vyhodnoceno 25.11.2019 11.12.2019 10:00
* Počátek běhu lhůt pro VZ zahájené před 1.10.2016