Profil zadavatele: RADAS COLLECTION STIL s.r.o.

  • Název: RADAS COLLECTION STIL s.r.o.
  • IČO: 25914499
  • Adresa:
  • Adresa profilu zadavatele: https://zakazky.rpa.cz/profile_display_991.html

Úvodní informace o systému
Filtr podle stavu zadávacího řízení:
Filtr podle stavu archivu:
Filtr dle druhu VZ:
Filtr dle místa plnění:
Název
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení * Lhůta pro nabídky / žádosti
Rozvoj automatizace a digitalizace společnosti RADAS COLLECTION STIL s.r.o. – dodávka automatizace varny a CKT a řídicího systému pro CIP stanici studeného bloku
VZ malého rozsahu Hodnocení 13.02.2020 25.03.2020 10:00
Rozvoj automatizace a digitalizace společnosti RADAS COLLECTION STIL s.r.o.
VZ malého rozsahu Vyhodnoceno 19.12.2019 20.01.2020 10:00
* Počátek běhu lhůt pro VZ zahájené před 1.10.2016