Veřejná zakázka: Komunitní centrum Bohumilice ve městě Klobouky u Brna

Informace o veřejné zakázce

fáze zadávacího řízení Hodnocení
Probíhá vyhodnocování.
DBID: 1022
Systémové číslo: P20V00000194
Dle zákona: č. 134/2016 Sb.
Datum zahájení: 24.09.2020
Nabídku podat do: 19.10.2020 10:00

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: Komunitní centrum Bohumilice ve městě Klobouky u Brna
 • Druh veřejné zakázky: Stavební práce

Stručný popis předmětu:
Předmětem veřejné zakázky je realizace díla v rámci projektu „Komunitní centrum Bohumilice ve městě Klobouky u Brna“, který spočívá ve stavebních úpravách a přístavbě komunitního centra na p.č. 18, k.ú. Bohumilice. Podrobně je předmět veřejné zakázky definován v projektové dokumentaci vypracované Ing. Markem Kunickým, ČKAIT: IP00 10050088 v březnu roku 2020, jež tvoří přílohu č. 5 zadávací dokumentace. Předmět veřejné zakázky bude dodavatelem realizován v souladu s obecně závaznými právními předpisy, platnými ČSN normami a předpisy týkajícími se bezpečnosti práce a technických zařízení. V případě, že v průběhu plnění veřejné zakázky nabude platnosti a účinnosti novela některého z výše uvedených předpisů, popř. nabude platnosti a účinnosti jiný právní předpis vztahující se k předmětu plnění veřejné zakázky, je dodavatel povinen při realizaci veřejné zakázky řídit se těmito novými právními předpisy a návody (postupy).

Druh zadávacího řízení, předpokládaná hodnota

 • Druh řízení: zjednodušené podlimitní řízení
 • Režim veřejné zakázky: podlimitní
 • Předpokládaná hodnota: 8 312 760 Kč bez DPH

Místo plnění

 • Břeclav

Zadavatel

 • Úřední název: Město Klobouky u Brna
 • IČO: 00283258
 • Poštovní adresa:
  nám. Míru 169/1
  691 72 Klobouky u Brna

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK (https://zakazky.rpa.cz)

Položky předmětu

Zadávací dokumentace

Vysvětlení, doplnění, změny zadávací dokumentace

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy