Veřejná zakázka: Část 1 – Technika IT/AV

Informace o části veřejné zakázky

fáze zadávacího řízení Zadáno
Zakázka byla zadána.
DBID: 1228
Jedná se o část veřejné zakázky: Mateřská škola Damnice – dodávky

Název a popis předmětu

  • Název: Část 1 – Technika IT/AV

Stručný popis předmětu:
Předpokládaná hodnota pro Část 1- Technika IT/AV je 340 796,- Kč bez DPH
Předmětem plnění je dodávka techniky IT/AV pro vybavení mateřské školy v souvislosti s realizací „Mateřská škola Damnice – dodávky – část 1 – Technika IT/AV“ podrobně popsáno ve slepém rozpočtu, který tvoří přílohu č. 2a Slepý rozpočet- část 1.


Předpokládaná hodnota

  • 340 796 Kč bez DPH

Položky předmětu

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy

Plnění smlouvy na základě veřejné zakázky