Veřejná zakázka: Část 4 – Gastro vybavení

Informace o části veřejné zakázky

fáze zadávacího řízení Zadáno
Zakázka byla zadána.
DBID: 1231
Jedná se o část veřejné zakázky: Mateřská škola Damnice – dodávky

Název a popis předmětu

  • Název: Část 4 – Gastro vybavení

Stručný popis předmětu:
Předpokládaná hodnota pro část 4 – Vybavení gastro je 259.095,- Kč bez DPH
Předmětem plnění je dodávka gastro vybavení do Mateřské školy v souvislosti s realizací akce „Mateřská škola Damnice – dodávky – dodávky – část 4 – Gastro vybavení“, který je blíže specifikován v slepém rozpočtu, který tvoří přílohy č. 2d Slepý rozpočet - část 4 a v technických podmínkách, které tvoří Přílohu č. 8 Technické podmínky Vybavení gastro


Předpokládaná hodnota

  • 259 095 Kč bez DPH

Položky předmětu

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy

Plnění smlouvy na základě veřejné zakázky