Veřejná zakázka: Výměna strojního vybavení společnosti Lubomír Polanský – Čelisťový drtič a třídič

Informace o veřejné zakázce

fáze zadávacího řízení Vyhodnoceno
Hodnocení je ukončeno, probíhá výběr dodavatele a uzavření smlouvy.
DBID: 1246
Systémové číslo: P21V00000128
Datum zahájení: 09.06.2021
Nabídku podat do: 12.07.2021 10:00

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: Výměna strojního vybavení společnosti Lubomír Polanský – Čelisťový drtič a třídič
 • Druh veřejné zakázky: Dodávky
 • Zakázka je dělena na části (v rámci jednoho zadávacího řízení)

Stručný popis předmětu:
Předmětem plnění zakázky jsou dodávky nových a nepoužitých technologií v souvislosti s realizací akce „Výměna strojního vybavení společnosti Lubomír Polanský – Čelisťový drtič a třídič“. Podrobný popis předmětu plnění je uveden ve Specifikaci předmětu plnění (samostatně zvlášť pro každou dílčí část), která je jako součást zadávací dokumentace uveřejněna na profilu zadavatele po celou dobu trvání lhůty pro podání nabídek.

Postup zadání, předpokládaná hodnota

 • Postup: VZMR - nepovinná výzva, uveřejňuje se
 • Režim veřejné zakázky: VZ malého rozsahu
 • Předpokládaná hodnota: 17 524 000 Kč bez DPH

Zadavatel

 • Úřední název: Lubomír Polanský
 • IČO: 12327182
 • Poštovní adresa:
  třída Přátelství 1998
  39701 Písek - Budějovické Předměstí

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
Deregio Tender, s.r.o.
Starobrněnská 20, 602 00 Brno

Kontakt

Části veřejné zakázky

Zadávací dokumentace

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy