Veřejná zakázka: Centrum pro vývoj karbonových kanystrů specifikace EURO 7 – Vibrační stolice

Informace o veřejné zakázce

fáze zadávacího řízení Příjem nabídek
Dodavatelé mohou podávat nabídky (dle druhu zadávacího řízení všichni, nebo pouze vyzvaní).
DBID: 1318
Systémové číslo: P21V00000200
Datum zahájení: 23.09.2021
Nabídku podat do: 25.10.2021 10:00

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: Centrum pro vývoj karbonových kanystrů specifikace EURO 7 – Vibrační stolice
 • Druh veřejné zakázky: Dodávky

Stručný popis předmětu:
Předmětem plnění jsou dodávky v rámci projektu Centrum pro vývoj karbonových kanystrů specifikace EURO 7 – Vibrační stolice". Konkrétně se jedná o dodávku Klimatické komory s přípravou pro vibrační stolici. Podrobný popis předmětu plnění je uveden ve Specifikaci předmětu plnění, která je jako součást zadávací dokumentace uveřejněna na profilu zadavatele po celou dobu trvání lhůty pro podání nabídek.

Postup zadání, předpokládaná hodnota

 • Postup: VZMR - nepovinná výzva, uveřejňuje se
 • Režim veřejné zakázky: VZ malého rozsahu
 • Předpokládaná hodnota: 2 344 659 Kč bez DPH

Zadavatel

 • Úřední název: Stant Manufacturing s.r.o.
 • IČO: 26842815
 • Poštovní adresa:
  Na Rovince 915
  720 00 Ostrava

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
Deregio Tender, s.r.o.
Starobrněnská 20, 602 00 Brno

Kontakt

Položky předmětu

Zadávací dokumentace

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy