Veřejná zakázka: Zavedení výroby nového produktu ve společnosti UNICOM servis, spol. s r.o.

Informace o veřejné zakázce

fáze zadávacího řízení Příjem nabídek
Dodavatelé mohou podávat nabídky (dle druhu zadávacího řízení všichni, nebo pouze vyzvaní).
DBID: 1490
Systémové číslo: P22V00000077
Datum zahájení: 24.05.2022
Nabídku podat do: 01.07.2022 10:00

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: Zavedení výroby nového produktu ve společnosti UNICOM servis, spol. s r.o.
 • Druh veřejné zakázky: Dodávky
 • Zakázka je dělena na části (v rámci jednoho zadávacího řízení)

Stručný popis předmětu:
Předmětem plnění jsou dodávky v rámci projektu „Zavedení výroby nového produktu ve společnosti UNICOM servis, spol. s r.o.“ Konkrétně se jedná o dodávku svařovacího automatu, zařízení na stáčení a svaření skruží a vysokozdvižného vozíku. Podrobný popis předmětu plnění je uveden ve Specifikacích předmětu plnění, které jsou jako součást zadávací dokumentace uveřejněny na profilu zadavatele po celou dobu trvání lhůty pro podání nabídek.

Postup zadání, předpokládaná hodnota

 • Postup: VZMR - nepovinná výzva, uveřejňuje se
 • Režim veřejné zakázky: VZ malého rozsahu
 • Předpokládaná hodnota: 22 772 769 Kč bez DPH

Zadavatel

 • Úřední název: UNICOM servis, spol. s r.o.
 • IČO: 18825290
 • Poštovní adresa:
  U Elektrárny 4019/4a
  695 01 Hodonín

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
Deregio Tender, s.r.o.
Starobrněnská 20, 602 00 Brno

Kontakt

Části veřejné zakázky

Zadávací dokumentace

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy