Veřejná zakázka: Úsporná opatření ve společnosti CLASSIC COTTON s.r.o. – 2. etapa

Informace o veřejné zakázce

fáze zadávacího řízení Hodnocení
Probíhá vyhodnocování.
DBID: 1504
Systémové číslo: P22V00000091
Datum zahájení: 08.06.2022
Nabídku podat do: 24.06.2022 10:00

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: Úsporná opatření ve společnosti CLASSIC COTTON s.r.o. – 2. etapa
 • Druh veřejné zakázky: Dodávky
 • Zakázka je dělena na části (v rámci jednoho zadávacího řízení)

Stručný popis předmětu:
Předmětem plnění zakázky jsou dodávky v souvislosti s realizací akce „Úsporná opatření ve společnosti CLASSIC COTTON s.r.o. – 2. etapa“. Konkrétně se jedná o dodávku nového a nepoužitého kompresoru a dodávku LED osvětlení, blíže popsaného ve specifikaci předmětu plnění, která je součásti této zadávací dokumentace (samostatně zvlášť pro každou dílčí část), která je jako součást zadávací dokumentace uveřejněna na profilu zadavatele po celou dobu trvání lhůty pro podání nabídek.

Postup zadání, předpokládaná hodnota

 • Postup: VZMR - nepovinná výzva, uveřejňuje se
 • Režim veřejné zakázky: VZ malého rozsahu
 • Předpokládaná hodnota: 2 817 690 Kč bez DPH

Zadavatel

 • Úřední název: CLASSIC COTTON s.r.o.
 • IČO: 02471949
 • Poštovní adresa:
  Průmyslová 146
  551 02 Josefov

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
Deregio Tender, s.r.o.
Starobrněnská 20, 602 00 Brno

Kontakt

Části veřejné zakázky

Zadávací dokumentace

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy