Veřejná zakázka: Vzdělávání – Sdružení příjemců evropských dotací, z.s.

Informace o veřejné zakázce

fáze zadávacího řízení Vyhodnoceno
Hodnocení je ukončeno, probíhá výběr dodavatele a uzavření smlouvy.
DBID: 1519
Systémové číslo: P22V00000106
Dle zákona: č. 134/2016 Sb.
Datum zahájení: 30.06.2022
Nabídku podat do: 20.07.2022 10:00

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: Vzdělávání – Sdružení příjemců evropských dotací, z.s.
 • Druh veřejné zakázky: Služby

Stručný popis předmětu:
Předmětem plnění veřejné zakázky je komplexní zajištění vzdělávání pro zadavatele, včetně místa a prostor pro kurz, parkování a občerstvení pro účastníky, v rozsahu dle technických podmínek zadávací dokumentace. Blíže je předmět plnění specifikován v příloze č. 2 „Příloha č. 2 Technické podmínky místa kurzů“ a příloze č. 3 „Příloha č. 3 Technické podmínky rozsahu kurzů“, které jsou přílohou této zadávací dokumentace.

Druh zadávacího řízení, předpokládaná hodnota

 • Druh řízení: zjednodušené podlimitní řízení
 • Režim veřejné zakázky: podlimitní
 • Předpokládaná hodnota: 2 241 379 Kč bez DPH

Zadavatel

 • Úřední název: Sdružení příjemců evropských dotací, z. s.
 • IČO: 03940845
 • Poštovní adresa:
  třída Tomáše Bati 5146
  760 01 Zlín

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK (https://zakazky.rpa.cz)

Kontakt

Položky předmětu

Zadávací dokumentace

Vysvětlení, doplnění, změny zadávací dokumentace

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy