Veřejná zakázka: Modernizace multifunkčního domu – Suchohrdly u Miroslavi

Informace o veřejné zakázce

fáze zadávacího řízení Příjem nabídek
Dodavatelé mohou podávat nabídky (dle druhu zadávacího řízení všichni, nebo pouze vyzvaní).
DBID: 1530
Systémové číslo: P22V00000117
Dle zákona: č. 134/2016 Sb.
Datum zahájení: 27.07.2022
Nabídku podat do: 15.08.2022 10:00

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: Modernizace multifunkčního domu – Suchohrdly u Miroslavi
 • Druh veřejné zakázky: Stavební práce

Stručný popis předmětu:
Předmětem veřejné zakázky je realizace díla v rámci projektu s názvem: „Modernizace multifunkčního domu – Suchohrdly u Miroslavi“. Předmětem projektu je modernizace a rozšíření prostor stávajícího objektu o prostory pro společné komunitní setkávání. Podrobně je předmět veřejné zakázky popsán v projektové dokumentaci vypracované Ing. Radkem Dřevěným, 66902 Znojmo, Vinohrady 3390/57, IČ: 48923893 (dále jen „projektová dokumentace“) a v neoceněných soupisech prací, dodávek a služeb s výkazem výměr (slepých rozpočtech). Projektová dokumentace je přílohou č. 6 této zadávací dokumentace „Příloha č. 6 Projektová dokumentace“.

Druh zadávacího řízení, předpokládaná hodnota

 • Druh řízení: zjednodušené podlimitní řízení
 • Režim veřejné zakázky: podlimitní
 • Předpokládaná hodnota: 34 307 092 Kč bez DPH

Zadavatel

 • Úřední název: Obec Suchohrdly u Miroslavi
 • IČO: 00637599
 • Poštovní adresa:
  Suchohrdly u Miroslavi 86
  67172 Suchohrdly u Miroslavi

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK (https://zakazky.rpa.cz)

Kontakt

Položky předmětu

Zadávací dokumentace

Vysvětlení, doplnění, změny zadávací dokumentace

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy