Veřejná zakázka: Rodinné domy u rybníka

Informace o veřejné zakázce

fáze zadávacího řízení Vyhodnoceno
Hodnocení je ukončeno, probíhá výběr dodavatele a uzavření smlouvy.
DBID: 1548
Systémové číslo: P22V00000135
Dle zákona: č. 134/2016 Sb.
Datum zahájení: 16.08.2022
Nabídku podat do: 01.09.2022 10:00

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: Rodinné domy u rybníka
 • Druh veřejné zakázky: Stavební práce

Stručný popis předmětu:
Předmětem veřejné zakázky je realizace díla v rámci projektu s názvem: „Rodinné domy u rybníka“. Konkrétně se jedná o vybudování:
SO 01f-14f Kanalizační přípojky, SO 01g-14g Vodovodní přípojky, SO 16a Obslužná komunikace, SO 16b Chodník a sjezdy na pozemky rodinných domů, SO 17a Úprava silnice III/4199, SO 17c Napojení obslužní komunikace, propustek, SO 17d Parkoviště, SO 17e Sběrné místo tříděného odpadu, SO 18a Záchytný a retenční příkop, SO 18b Dešťová kanalizace, SO 19 Splašková kanalizace, SO 20 Vodovodní řad a Veřejné osvětlení - 1. etapa, lok. RD (Dle PD nebudou realizovány SO 01h -14h Plynovodní přípojky, SO 21 Plynovod a SO 17b Chodník podél silnice III/4199).
Podrobně je předmět veřejné zakázky popsán v projektové dokumentaci, kterou vypracovali Ing. Ondřej Drnovský, TRASKO Projekce, s.r.o., Na Nouzce 487/8, 682 01 Vyškov, IČ: 07280921. (dále jen „projektová dokumentace“) a v neoceněných výkazech výměr (slepých rozpočtech). Technické specifikace jsou obsaženy v projektové dokumentaci. Projektová dokumentace je přílohou č. 5 této zadávací dokumentace „Příloha č. 5 Projektová dokumentace“.

Druh zadávacího řízení, předpokládaná hodnota

 • Druh řízení: zjednodušené podlimitní řízení
 • Režim veřejné zakázky: podlimitní
 • Předpokládaná hodnota: 32 657 233 Kč bez DPH

Zadavatel

 • Úřední název: Obec Rašovice
 • IČO: 00292265
 • Poštovní adresa:
  Rašovice 91
  685 01 Rašovice

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK (https://zakazky.rpa.cz)

Kontakt

Položky předmětu

Zadávací dokumentace

Vysvětlení, doplnění, změny zadávací dokumentace

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy