Veřejná zakázka: Vícepráce – KULTURNÍ DŮM DLOUHÁ LOUČKA Č. P. 90, 569 43 JEVÍČKO

Informace o veřejné zakázce

fáze zadávacího řízení Zadáno
Zakázka byla zadána.
DBID: 167
Systémové číslo: P15V00000024
Dle zákona: č. 137/2006 Sb.
Počátek běhu lhůt: 25.06.2015
Nabídku podat do: 09.07.2015 08:00

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: Vícepráce – KULTURNÍ DŮM DLOUHÁ LOUČKA Č. P. 90, 569 43 JEVÍČKO
 • Druh veřejné zakázky: Stavební práce

Stručný popis předmětu:
Předmětem plnění veřejné zakázky jsou pouze vícepráce podrobně uvedené ve výkazu výměr.

Tyto práce budou provedeny jako dodatečné stavební práce, kterých potřeba vznikla v důsledku objektivně nepředvídaných okolností, a jsou nezbytné pro provedení původních stavebních prací.

Druh zadávacího řízení, předpokládaná hodnota

 • Druh řízení: jednací řízení bez uveřejnění
  Důvod použití jednacího řízení:
  Zadavatel je ve smyslu ustanovení zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, (dále jen „zákon“) veřejným zadavatelem podle § 2 odst. 2 zákona. Jako veřejný zadavatel zadal veřejnou zakázku na stavební práce „KULTURNÍ DŮM DLOUHÁ LOUČKA Č. P. 90, 569 43 JEVÍČKO“. V rámci realizace této zakázky vznikla potřeba dodatečných stavebních prací v rozsahu do 5 % hodnoty veřejné zakázky. Tato potřeba vznikla na základě objektivně nepředvídaných okolností, které jsou nezbytné pro provedení původních stavebních prací.


  Při přípravných pracích týkajících se zateplení půdního prostoru nad přístavbou objektu kulturního domu byla zjištěna skutečnost, že na části prostor pro zateplení foukanou minerální izolací je prostor o výšce pouze 140 mm (na výšku krokve), přičemž projektová dokumentace navrhuje zateplení v celkové tl. 240 mm se součinitelem prostupu λ  0,039 W.m-1.K-1. Toto opatření sníží hodnotu součinitele prostupu tepla ze stávající hodnoty součinitele prostupu tepla na hodnotu U = 0,16 W.m-2.K-1, což je hodnota vyhovující hodnotě požadované i doporučené dle ČSN 730540-2 (2011).
  S ohledem na danou skutečnost bude provedena foukaná izolace v tl. 140 mm do meziprostoru střešního pláště a dále bude provedeno zateplení minerální izolací tl. 100 mm (součinitelem prostupu λ  0,039 W.m-1.K-1.) z interiérové části objektu na stávající omítku provedenou na heraklitovém podbití a dřevěných deskách tak, aby byla splněna hodnota U = 0,16 W.m-2.K-1. Jedná se o celkovou výměru 94,25 m2 (rozměr 15,45 x 6,1 m) z celkové plochy 175,96 m2. V rámci opatření dojde k navýšení ceny díla o nově vzniklé položky týkající se kotvení izolačních desek, dodávky a montáže výztužné armovací tkaniny, lepidla, štukové vrstvy, 2x výmalby prostor a použití pomocného lešení.
 • Režim veřejné zakázky: podlimitní
 • Předpokládaná hodnota: 109 577 Kč bez DPH

Zadavatel

 • Úřední název: Obec Dlouhá Loučka
 • IČO: 00276588
 • Poštovní adresa:
  Dlouhá Loučka 97, PSČ 569 43
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: 404861

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
Dlouhá Loučka 97, PSČ 569 43

Kontakt

Položky předmětu

Zadávací dokumentace

Vysvětlení, doplnění, změny zadávací dokumentace

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy

Plnění smlouvy na základě veřejné zakázky