Veřejná zakázka: Rozšíření výzkumných a vývojových kapacit ve společnosti OPPRIMENDI spol. s r.o.

Informace o veřejné zakázce

fáze zadávacího řízení Vyhodnoceno
Hodnocení je ukončeno, probíhá výběr dodavatele a uzavření smlouvy.
DBID: 1792
Systémové číslo: P23V00000099
Datum zahájení: 17.05.2023
Nabídku podat do: 02.06.2023 10:00

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: Rozšíření výzkumných a vývojových kapacit ve společnosti OPPRIMENDI spol. s r.o.
 • Druh veřejné zakázky: Dodávky

Stručný popis předmětu:
Předmětem plnění zakázky jsou dodávky v souvislosti s realizací akce „Rozšíření výzkumných a vývojových kapacit ve společnosti OPPRIMENDI spol. s r.o.“ Konkrétně se jedná o dodávku nového a nepoužitého souboru zařízení tvořící automatizovanou linku, podrobně popsáno ve Specifikaci předmětu plnění, která je součásti této zadávací dokumentace uveřejněna na profilu zadavatele po celou dobu trvání lhůty pro podání nabídek.

Postup zadání, předpokládaná hodnota

 • Postup: VZMR - nepovinná výzva, uveřejňuje se
 • Režim veřejné zakázky: VZ malého rozsahu
 • Předpokládaná hodnota: 5 650 000 Kč bez DPH

Zadavatel

 • Úřední název: OPPRIMENDI spol. s r.o.
 • IČO: 03524256
 • Poštovní adresa:
  Troubky 900
  751 02 Troubky

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
Deregio tender, s.r.o.
Starobrněnská 20, 602 00 Brno

Kontakt

Položky předmětu

Zadávací dokumentace

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy