Veřejná zakázka: Část 2 – HW a SW

Informace o části veřejné zakázky

fáze zadávacího řízení Vyhodnoceno
Hodnocení je ukončeno, probíhá výběr dodavatele a uzavření smlouvy.
DBID: 1880
Jedná se o část veřejné zakázky: Technologická, materiální obnova a rozvoj sociálních služeb organizace ŽIVOT 99 - Jihlava, z.ú.

Název a popis předmětu

  • Název: Část 2 – HW a SW

Stručný popis předmětu:
Předmětem plnění je dodávka nové technologie dispečinku v souvislosti s realizací akce „Technologická, materiální obnova a rozvoj sociálních služeb organizace ŽIVOT 99 - Jihlava, z.ú.“ podrobně popsáno v Technické specifikaci předmětu plnění - část 2, která je součástí této zadávací dokumentace a tvoří přílohu č. 3b „Specifikace předmětu plnění – Část 2 – HW a SW“.


Předpokládaná hodnota

  • 3 415 000 Kč bez DPH

Položky předmětu

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy